Kwaliteit

Om de VAK-formule actueel en onze dienstverlening scherp te houden, hebben wij ervoor gekozen om onze formule jaarlijks te laten toetsen door een erkende keuringsinstantie.

In april 2013 is het voor het eerst gestart met het verkrijgen van het HKZ keurmerk. Inmiddels is dit toegekend aan bijna al onze leden. Dit kwaliteitssysteem geeft zowel ouders als ondernemers de garantie dat er voor een professionele dienstverlening is gekozen.

Naast de externe audits door een erkende instantie, houden wij jaarlijks interne audits bij onze ondernemers om te kunnen meten of de formule op de juiste manier wordt uitgedragen en is geïmplementeerd.

Elk kinderdagverblijf volgens de Wet Kinderopvang wordt vervolgens ook nog getoetst door de eigen gemeente. Deze toetsing vindt plaats door de GGD. Hun bevindingen, in de vorm van een inspectierapport, zijn in te zien via het Landelijke Register Kinderopvang.

Klanttevredenheidsonderzoek 

Daarnaast is de mening van ouders, personeel en ook de ondernemer heel waardevol voor de VAK. De meningen van de verschillende doelgroepen helpt ons om te evalueren of wij erin slagen onze kernwaarden uit te dragen en laat ons zien of onze dienstverlening (nog) aansluit bij hun wensen en behoeftes. Deze uitkomsten worden gebruikt om onze formule te blijven verbeteren! 

Om dit te meten houdt de VAK iedere drie jaar een tevredenheidsonderzoek, te weten: