Mijn VAK-Pagina

Nieuws IKK: Nieuwe BKR gefaseerd ingevoerd!

16 juni 2017

Vandaag heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij schrijft dat er onderzoek naar de nieuwe BKR komt zoals opgenomen in de IKK. Ook geeft hij in de brief aan de nieuwe BKR gefaseerd in te voeren.

De minister heeft besloten de nieuwe BKR gefaseerd in te voeren, nu de verwachting is dat het besluit niet op 1 juli 2017 gepubliceerd kan worden. Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. De aanscherping van de Beroepskracht-Kind Ratio bij baby’s van 1 beroepskracht op 4 baby’s naar 1 beroepskracht op 3 baby’s wordt verschoven naar 1 januari 2019. De daarmee gepaard gaande verhoging van de maximum-uurprijs wordt ook een jaar uitgesteld.

De versoepeling van de Beroepskracht-Kind Ratio bij de buitenschoolse opvang (bso) van 1 op 10 naar 1 op 12 zal wel ingaan per 1 januari 2018. De maximum-uurprijs voor de bso zal echter in twee stappen worden verlaagd: een eerste stap per 1 januari 2018 en een tweede stap per 1 januari 2019.

Het is natuurlijk goed nieuws voor alle kinderopvangorganisaties die nu meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de consequenties van IKK. In reactie op het nieuws van uitstel laat voorzitter Felix Rottenberg weten dat hij er namens de Brancheorganisatie Kinderopvang waarde aan hecht om minister Asscher te danken voor zijn brief over de IKK. Met het uitstellen van de invoering van de BKR met een jaar laat de minister zien dat hij zich heeft verplaatst in de kwetsbare positie van kinderopvangorganisaties. Door het uitstel kan het kostprijsonderzoek zonder tijdsdruk verricht worden.


Eén reactie op “Nieuws IKK: Nieuwe BKR gefaseerd ingevoerd!”

  1. Best Editing Service

    The amount of written content has been growing exponentially recently, and it’s no wonder. For students, writing is an inseparable part of college and university assignments; for businesses, online publishing is a way to reach customers. The need for…